Published: 2022-09-29

DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-003
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-009
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-012
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-017
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-020
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/172343-415399-2-SM
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-019
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-021
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-015
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2206-019
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-026
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-027
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2022/v10/i9/BM2209-022