Published: 2020-11-30

DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/155965-384152-1-SM
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-002
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-005
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-006
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-007
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-013
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-015

The Making of the Global Subject: Discourse, Power and Subjection

Ogbor John O, Iyamabhor Martins, Ndudi Ejimofor Francis
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM1908-053
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-032
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-033
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-028
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-030
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-038
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-048
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-042
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-026
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-056
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-035
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-023

Corporate Governance and Performance of Deposit Money Banks in Nigeria

James Sunday Kehinde, Sehilat Abike Bolarinwa, Olukayode Ezekiel Ibironke
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-057
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-041
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-029
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-040
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-036
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-043
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-047
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/156220-384778-1-SM
DOI: https://doi.org/10.24940/theijbm/2020/v8/i11/BM2011-046